Monday, 12 December 2011

Bentuk Border

Bentuk-2 border ne bole d guna untuk sidebar, post title dll.

untuk post title :  h3.post-title {
untuk sidebar title : h2 { 
* kalau tdk jumpa tu code, cari code yang hampir sama.
* Paste code yg berwarna biru di bawah code yang kamu cari.

BORDER A
-moz-border-radius-bottomright: 50px;
border-bottom-right-radius: 50px;
BORDER B
-moz-border-radius-bottomright: 50px 25px;
border-bottom-right-radius: 50px 25px;
 BORDER C
-moz-border-radius-bottomright: 25px 50px;
border-bottom-right-radius: 25px 50px;
BORDER D
-moz-border-radius: 1em 4em 1em 4em;
border-radius: 1em 4em 1em 4em;
 BORDER E
-moz-border-radius: 25px 10px / 10px 25px; border-radius: 25px 10px / 10px 25px;

No comments: